27 października 2016

Ogłoszenie

Dyrekcja Gimnazjum nr 1 informuje, 
że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 X 2010 r. 
31 października br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze
dla uczniów zgłoszonych wcześniej przez rodziców.

Kolejny sukces naszych uczniów

Komiks o wydarzeniach na Węgrzech w 1956 r.
 
W dniu 25.10.2016 roku wyruszyliśmy do Książnicy Beskidzkiej na „Festiwal literatury węgierskiej Węgry 1956 Historia Przyjaźni”. W programie planowano „Wręczenie nagród w konkursie Polak, Węgier…Wydarzenia na Węgrzech w 1956 roku w komiksie oraz „Jak świat światem – Polak Węgier zawsze bratem” – wykład Istvana Bali, autora publikacji poświęconej historii kontaktów województwa Jász-Nagykun-Szolnok z regionami oraz miejscowościami polskimi”.


Nasi uczniowie: Paulina Tyc (3b), Maciej Waluś (2e) i Oliwia Czajkowska (3b) zdobyli zaszczytne drugie miejsce i odebrali nagrody z rąk Pani Dyrektor Katalin Gacov- Czaczkone z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szolnoku na Węgrzech oraz Radnego naszego miasta, Pana Piotra Ryszki. 


Następnie Pan Istvan Bala opowiadał o wieloletniej przyjaźni polsko-węgierskiej, współpracy między Książnicą Beskidzką a Miejską Biblioteką Publiczną, w której znajduje się dział polski zwany „Biblioteką pod Kocurkiem” w Szolnoku, jednocześnie promując swoją książkę.
Na zakończenie mieliśmy zaszczyt stanąć do wspólnego zdjęcia z Panem Dyrektorem Bogdanem Kocurkiem i Panem Istvanem Balą; wpisaliśmy się również do Kroniki miasta Bielska-Białej.


                                                                Autor:  Marzena Siuda-bibliotekarz

20 października 2016

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Serdecznie dziękujemy uczniom klasy 2d i 3b 
za przygotowanie pięknego apelu z okazji 
Dnia Komisji Edukacji Narodowej oraz ślubowania klas pierwszych. 
Uroczystość dostarczyła wszystkim obecnym wielu niezapomnianych wzruszeń.

Gorące podziękowania składamy również na ręce 
pani Wioletty Łakomiec i pani Dagmary Pastwy.

13 października 2016Z okazji święta 
Komisji Edukacji Narodowej 
wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi 
życzymy sukcesów w pracy zawodowej.

Dyrekcja

1 października 2016

Sukces naszego ucznia

Szymon Gondek - uczeń klasy 1a - otrzymał wyróżnienie w konkursie fotograficznym Beskidy w kadrze zatrzymane.

Gratulujemy Ci Szymonie!Poniżej wybrane nagrodzone zdjęcia autorstwa Szymona.