27 grudnia 2011

Szkolna stacja meteo

(1)
(1)
1 grudnia 2004 roku rozpoczęła działalność przy Gimnazjum Nr 1 Szkolna Stacja Meteorologiczna. Fundatorem stacji jest Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej. Najważniejszym "laboratorium" naszej stacji jest ogródek meteorologiczny (1), gdzie znajdują się przyrządy pomiarowe.


1. Klatka meteorologiczna

(2)(3)
(2)(3)

W drewnianej, pomalowanej na biało klatce meteorologicznej (2) (3), której drzwiczki są skierowane na północ, na wysokości 2 m nad ziemią znajdują się trzy termometry:
  • termometr zwykły mierzący temperaturę aktualną (4),
  • termometr minimalny do pomiaru minimalnej temperatury w ciągu doby (5),
  • termometr maksymalny do pomiaru temperatury maksymalnej (5).
Temperaturę mierzymy w stopniach Celsjusza.

(4) (5)
(4)(5)

2. Wiatromierz Wilda

(6)
(6)
Do pomiaru kierunku i prędkości wiatru służył wiatromierz Wilda (6). Pomiar wiatru polega na określeniu jego kierunku za pomocą róży wiatrów z wycechowanym kierunkiem północnym (podajemy z jakiego kierunku wiatr wieje). Prędkość wiatru określa się na podstawie wychylenia płytki wiatromierza względem jego zębów (skala 1-8). Następnie wielkość wychylenia zamienia się na prędkość w m/s.

3. Deszczomierz

(7)
(7)
Deszczomierz (7) (8) (9) to przyrząd umieszczony na wysokości 1 m, który służy do pomiaru ilości wody pochodzącej z różnego rodzaju opadów w ciągu określonego czasu, najczęściej doby. Woda spływa przez otwór do wewnętrznego zbiorniczka, który raz w ciągu doby jest opróżniany aby dokonać pomiaru. Wielkość opadu mierzy się ml, a następnie przelicza na mm. W przypadku opadu śniegu czy gradu należy go roztopić w temperaturze pokojowej i dopiero wtedy dokonać pomiaru.

(8) (9)
(8) (9)
Oprócz pomiarów temperatury, kierunku i prędkości wiatru, ilości opadów prowadzimy obserwację stopnia zachmurzenia, rodzaju opadów i osadów oraz innych zjawisk meteorologicznych. Pomiarów dokonują wyznaczeni i przeszkoleni uczniowie.

Robert Kowalik