15 listopada 2013

Legiony Polskie - wieczornica i wernisaż w naszym gimnazjum

Nasi uczniowie potrafią naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczyć. Mogliśmy przekonać się o tym wczoraj,  tj. 13 listopada podczas wieczorku zorganizowanego z okazji obchodzonego w tym tygodniu Święta Niepodległości. Zaprezentowali bowiem bardzo wysoki poziom recytatorski przekazując zebranym gościom - nauczycielom, rodzicom, przedstawicielom Rady Osiedla Leszczyny oraz uczniom, wiedzę historyczną na temat tworzenia się u boku Marszałka Józefa Piłsudskiego Legionów Polskich, które to jednostki zapoczątkowały drogę ku niepodległości. Ten listopadowy wieczór artystyczny otwierał wystawę poświęconą tym pierwszym jednostkom wojskowym. Ekspozycja powstała dzięki uprzejmości Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, które udostępniło nam plansze wystawy "Legiony Polskie w fotografii i dokumencie". Inicjatorką wystawy i koordynatorem całości była pani Anna Wajdziak – nauczyciel bibliotekarz.


 
Pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować uczniom za trud włożony w przygotowanie tak pięknego programu artystycznego, nauczycielom prowadzącym – paniom Edycie Dudzie, Magdalenie Piechocie oraz Dagmarze Pastwie za zaangażowanie, zebranym uczniom oraz gościom za przybycie, a przede wszystkim Pani Dyrektor Annie Kruk za umożliwienie zorganizowania tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Dziękujemy. 
Organizatorzy