21 maja 2014

Udany PIKNIK:)

Dyrekcja Gimnazjum serdecznie dziękuje 
organizatorom i uczestnikom 
piątkowego PIKNIKU oraz uroczystości związanych z 70. rocznicą 
bitwy o Monte Cassino! 

Szczególne podziękowania kierujemy do 
Pani Lucyny Kowalik, 
Pani Joanny Dziaduszewskiej oraz 
Pana Krzysztofa Dusika, 
którzy wzięli na siebie trud zarządzania całą imprezą.

Dziękujemy sponsorom, rodzicom i przyjaciołom szkoły, 
którzy wsparli nas finansowo, rzeczowo i swoją obecnością.

Serdecznie dziękujemy naszym uczniom, 
którzy nie tylko poświęcili czas przygotowując uroczystość i PIKNIK, 
ale także spędzili wiele godzin w szkole oprowadzając gości, 
pracując w kawiarence, biorąc udział we wszystkich projektach. 
Możecie być dumni - to naprawdę świetnie wykonane zadanie:)


Zdjęcia: Dagmara Pastwa


Nasi sponsorzy:Na stronach bielskich portali można znaleźć sprawozdanie z naszych uroczystości:) 
Zapraszamy na:


oraz