20 maja 2014

"I poszli... I udał się szturm!"


16 maja 2014 r. społeczność szkolna Gimnazjum nr 1 w Bielsku-Białej uroczyście obchodziła pięciolecie nadania szkole imienia gen. Władysława Andersa, 44. rocznicę śmierci Generała oraz 70. rocznicę bitwy o Monte Cassino we Włoszech i zwycięstwa II Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. W. Andersa.

II Korpus Polski gen. W. Andersa przystąpił do walk o Monte Cassino w nocy z 11 na 12 maja 1944 r. Wcześniej, przed Polakami, o przełamanie niemieckiej umocnionej linii Gustawa walczyły i krew przelewały wojska sił sprzymierzonych, wśród nich Anglicy, Amerykanie, Kanadyjczycy, Hindusi, Nowozelandczycy...

Atak Polaków na główny węzeł obronny z górującym nad okolicą klasztorem benedyktyńskim prowadzony był, z przerwami, do 18 maja 1944 r. – wtedy to na gruzach opactwa zatknięty został sztandar biało-czerwony, a nad zniszczoną wojną okolicą unosił się przejmujący dźwięk hejnału krakowskiego odegranego przez plut. Emila Czecha.

Ten bardzo ważny moment w historii polskich działań z czasów II wojny światowej przypomnieli uczniowie klasy 2a oraz 3e. W ich wystąpieniu nie zabrakło wierszy, wspomnień żołnierzy oraz pieśni Czerwone maki na Monte Cassino, która – jak określił sam autor, Feliks Konarski – stała się symbolem bohaterstwa i ofiary – i hołdem ludzi żywych dla tych, którzy przez miłość wolności polegli dla wolności ludzi...Uczniowie słowem, dźwiękiem i obrazem poruszyli zgromadzonych na sali przybyłych gości, którzy uświetnili swoją obecnością szkolną uroczystość. Do wyjątkowych uczestników tej akademii zaliczyć należy weteranów II wojny światowej, wśród nich gość znamienity – p. Jerzy Superat, uczestnik bitwy o Monte Cassino.

Uczestniczyłem w pięknej, wzruszającej uroczystości poświęconej 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino. To wspaniały przykład wychowania uczniów w duchu pamięci o tradycjach naszych walk o wolność i niepodległość (...) – słowa te wpisał w wystawionej księdze pamiątkowej Jan Dzida – przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.


Zdjęcia z uroczystej akademii wykonała p. Wioletta Łakomiec.