20 października 2014

Zbiórka żywności


Jednym z alarmujących zjawisk współczesnego świata jest zwiększająca się skala niedostatku i ubóstwa. Walka z głodem, ubóstwem i niedożywieniem to jeden z głównych celów Polskiego Czerwonego Krzyża.

W związku z przypadającym 16 października Światowym Dniem Walki z Głodem Szkolne Koło PCK organizuje w naszej szkole zbiórkę żywności.