27 listopada 2014

Dyskoteka andrzejkowa:)


Dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu, opiekunowi SU panu Krzysztofowi Dusikowi oraz nauczycielom za świetne przygotowanie dyskoteki andrzejkowej:)