10 grudnia 2014

Informacja dla rodziców

Dyrekcja Gimnazjum nr 1 informuje, że przerwa świąteczna zaczyna się w naszej szkole 22 grudnia i trwa do 6 stycznia 2015 roku. 

Ten okres obejmuje dwa dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych - 2 oraz 5 stycznia - zgodnie z przepisami § 5 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami).

Celem zaplanowania pracy, prosimy rodziców o przekazanie
do wychowawców informacji, czy uczniowie w czasie przerwy świątecznej będą brali udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły.