1 czerwca 2015

Sukces naszej drużyny

Gratulujemy

wszystkim zawodnikom szkolnej drużyny oraz nauczycielowi wychowania fizycznego panu Dariuszowi Romanowskiemu.