29 stycznia 2016

Komunikat dla rodziców i uczniów klas VI

 w sprawie rekrutacji do gimnazjum


W związku wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. rozporządzenia w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942) podajemy do wiadomości kryteria naboru do gimnazjum w roku 2016/2017.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentami, które znajdują się poniżej.


Kryteria naboru do Gimnazjum 2016 - Bielsko-Biała