1 marca 2016

Oszczędzamy energię - 1. krok

W naszym gimnazjum ruszyła realizacja projektu "Każdy WAT na wagę złota" powiązanego z europejskim programem EURONET 50/50 MAX.

Koncepcja 50/50, opracowana i zastosowana po raz pierwszy w Niemczech w latach 90. XX wieku, zakłada aktywne zaangażowanie szkół w działania ograniczające zużycie energii poprzez stworzenie finansowej zachęty zarówno dla szkół, jak i dla władz lokalnych finansujących wydatki tych placówek:
  • 50% zaoszczędzonej kwoty zyskuje konkretna szkoła,
  • kolejne 50% to oszczędność dla władz lokalnych.

Zgodnie z założeniami wprowadzamy w życie naszego gimnazjum poszczególne etapy realizacji tegoż projektu.

Powołany został zespół ds. energii, w skład którego weszli nauczyciele, pracownik obsługi oraz gimnazjaliści - uczniowie klasy 1b pod opieką wychowawcy p. Anny Wikło.

Głównym zadaniem zespołu, na tym etapie realizacji projektu, jest zaproponowanie i wdrożenie rozwiązań ograniczających zużycie energii w naszej szkole oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej.