12 lutego 2016

Oszczędzamy energię!

Od II semestru bieżącego roku szkolnego Gimnazjum nr 1 w Bielsku-Białej uczestniczy w programie "Każdy WAT na wagę złota, czyli śląskie dzieci i młodzież uczą się, jak efektywnie oszczędzać energię w szkole". Przedsięwzięcie to jest realizacją europejskiego projektu EURONET 50/50 MAX.

Celem projektu EURONET 50/50 MAX jest ograniczenie zużycia energii w szkołach i innych budynkach publicznych poprzez zastosowanie innowacyjnej metodologii 50/50. Projekt prowadzony jest w 13 krajach Unii Europejskiej.

Nasze gimnazjum jest wśród tych europejskich instytucji, które aktywnie i świadomie zarządzają energią. Szkoła wyposażona została w drobny sprzęt pomiarowy (do pomiaru temperatury, natężenia oświetlenia).

Wykorzystanie tegoż sprzętu i zastosowanie metodologii 50/50 zaangażuje naszych uczniów i nauczycieli w proces oszczędzania energii i nauczy ekologicznych zachowań.

Na bieżąco będziemy publikować sprawozdania z podjętych działań związanych z realizacją tego projektu.

Zachęcamy do śledzenia naszych poczynań :-)