15 marca 2016

Oszczędzamy energię - 2. krok

Kolejnym etapem realizacji w naszym gimnazjum projektu "Każdy WAT na wagę złota" powiązanego z europejskim programem EURONET 50/50 MAX było przeprowadzenie wstępnego przeglądu energetycznego placówki.

Przegląd przeprowadzony przez pracowników szkoły miał jasno sprecyzowane cele. Należało dokonać oceny energetycznej budynku (ocena systemu ogrzewania oraz stanu budynku - w tym: stan okien, drzwi, ocieplenia strychu i piwnic) oraz zidentyfikować obszary, w których uczniowie będą mieli możliwość wykazania się w podejmowanych działaniach.

Ponadto zamówiono i pobrano w Biurze Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ekonalepki, które następnie rozlepiono w całej szkole.