22 marca 2016

Warsztaty ekologiczne w naszej szkole

16 marca 2016 roku odbyły się warsztaty przeprowadzone przez Fundację Ekologiczną Arka dotyczącej postępowania z odpadami. Uczniowie dowiedzieli się co zrobić, aby śmieci było mniej, dlaczego warto je segregować i jak robić to właściwie. Pani Alicja Fober opowiedziała uczniom jakie błędy najczęściej popełniają mieszkańcy naszego miasta i jak im przeciwdziałać.
Tekst: A. Loska