4 kwietnia 2016

Dziękujemy

wszystkim, którzy wsparli akcję POLA NADZIEIOd 2014 roku 
dochód z wykonanych przez uczniów
dekoracji świątecznych,
przekazany na bielskie hospicjum 
wyniósł 
9310 złotych!