5 kwietnia 2016

Oszczędzamy energię - 3. krok


W marcu uczniowie klasy 1b należącej do zespołu ds. energii, uczestnicząc w cyklu lekcji, wprowadzeni zostali w tematykę ochrony klimatu i oszczędzania energii.

W klasie 1b na lekcji fizyki zrealizowano temat Czym jest energia i moc?, natomiast na zajęciach z wychowawcą przeprowadzono następujące zagadnienia:
  • Źródła i formy energii
  • Efekt cieplarniany
  • Cykl węglowy w przyrodzie
Uczniowie poznali zagadnienia dotyczące energii, różnych jej form i źródeł, korzystania z energii w życiu codziennym, oszczędzania jej i wynikających z tego korzyści.Omówiono także problemy związane z efektem cieplarnianym, zmianami klimatycznymi i koniecznością ochrony środowiska i klimatu, m.in. poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.


Klasa 1b w trakcie zajęć z wychowawcą - p. Anną Wikło
Młodzi ludzie, dyskutując, pracując w grupach, szukając rozwiązań, omawiając trudne problemy, poszerzyli swoją wiedzę i podnieśli świadomość w zakresie ochrony klimatu i oszczędzania energii.