28 czerwca 2016

Podręczniki na nowy rok szkolny 2016/2017

Dyrekcja Gimnazjum nr 1 informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 klasy I i II będą korzystały nieodpłatnie  z podręczników wypożyczanych przez szkolną bibliotekę.

Uczniowie klas III kupują podręczniki i ćwiczenia wg poniższego wykazu:
Wykaz podręczników dla klas III na rok szkolny 2016/2017.