24 lutego 2017

Udział w zajęciach praktycznych w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

W dniu 21 lutego 2017 roku grupa naszych uczniów wzięła udział w zajęciach praktycznych w pracowni elektrycznej w BCKUiP. 


Mogliśmy spróbować niełatwej umiejętności lutowania przewodów. Z pomocy opiekuna pracowni podłączyliśmy i z sukcesem uruchomiliśmy silnik elektryczny. 


Wiemy, że podobne zadania wykonują uczniowie na egzaminach kwalifikacji zawodowych. Zajęcia były ciekawe i kształcące. 


Dziękujemy kierownictwu BCKUiP oraz opiekunom pracowni, w których mieliśmy zajęcia.