23 listopada 2017

KURS PIERWSZEJ POMOCY

W dniach 20 i 21 listopada na terenie naszej szkoły odbył się kurs pierwszej pomocy dla chętnych uczniów klas 3 gimnazjalnych organizowany przez Stowarzyszanie Jack Med. Przez osiem godzin uczniowie poznawali zasady postępowania z osobą nieprzytomną oraz osobą nie mającą funkcji życiowych. Podczas zajęć korzystali z defibrylatora ADE. Kurs kończył się wewnętrznym egzaminem praktycznym.
Gratulujemy uczniom zdobytego doświadczenia.